Referensprojekt

referensprojekt logotyper

Systemet är väl beprövat och finns sedan tio år på ett stort antal platser i Sverige. Bland kunderna finns, Sahlgrenska, Trafikverket, InfraNord och Preem, men även ett flertal livsmedelshandlare från olika företag – ICA, Hemköp, Foodmark, Svensk Cater, Tempo – som alla har stor nytta av TermoSense®. De räddar inte, som Du, åratal med forskning eller biomaterial, men en pinnglassfrys för 20 000 kronor eller kylkompressor för 100 000 kronor är gott nog!
>Titta in på sensinet.se

 

Referensprojekt Sahlgrenska Akademin

Göteborgs Universitetet, Sahlgrenska Akademin hade problem med kyl- och frysenheter som ibland blev för varma på grund av öppna dörrar, behov av avfrostning, överbelastade/försämrade kompressorer, med mera. Det gjorde i sin tur att värdefullt biomaterial från forskning gick förlorad.

Sahlgrenska Akademin lät då installera ett TermoSense®-system från SensiNet. Systemet består av ett flertal trådlösa temperatursensorer som placerats i och i anslutning till Akademins kyl- och frysenheter (kyl/frysar, -80° frysar, frysskåpsrum, m m). Sensorerna har trådlös kontakt med en basstation som övervakar och ser till att larm skickas med SMS till berörda då temperaturer avviker från satta gränsvärden under definierad tidsrymd, och att mätvärden kontinuerligt sparas i systemet som grund för statistik och åtgärdsplaner.

I och med installationen av TermoSense® upptäcktes ett flertal kritiska dolda felaktiga förhållanden. Analyser gjordes – råd och tips erhölls. Situationerna har specialövervakats och åtgärderna har följts upp. Ovärderligt biomaterial har tryggats genom upptäckter av dolda felförhållanden och aktiv riskminimering.

Vad säger kunden?
John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
John-Olov Jansson 01”Det är bekvämt att kunna förvara material i laboratoriet och ändå ha det övervakat, och man spar tid genom att ha värdefulla farmakologiska preparat nära till hands.

Flera av mina kollegor har tidigare drabbats av att förlora forskningsprover.

Även forskningen i sig kan vi kvalitétssäkra med sensorernas hjälp.
Ibland har experiment gett underliga resultat. Undersökningar visade att det varit felaktiga förutsättningar beroende på att ljuset av misstag har varit tänt dygnet runt. Detta är exempel på förhållanden som kan förbättras genom övervakning och kvalitétssäkring med trådlösa sensorer. John-Olov Jansson 02Förutom temperatur så är ju fukt, belysning, ammoniak, m m intressant.

Ja, allt man kan mäta är värt att kolla upp!”

 

Sahlgrenska Akademin har med detta en väsentligt högre driftsäkerhet och driftekonomi för sina kyl- och frysenheter.

Sahlgrenska, Fysiologen
Sahlgrenska Akademin
tryck för större bild
Basstationen i Stora labbet
Sensor i frysskåp

– som vakar över ditt biomaterial