Trådlösa sensorer

Sensorer i ett system som mäter, rapporterar, larmar, styr och journalför olika tillstånd; Temperatur, fukt, kylkompressortillstånd, luftkompressorer, larmtillstånd, belysning, vattennivåer, … Kort sagt allt som kan mätas, inklusive spänning, ström, pulser och frekvenser.

Sensorerna är täta, tåliga och så gott som underhållsfria med 11-17 års batterilivslängd, eller i specialutförande upp till 30 år. Det finns även en helt underhållsfri dagsljusdriven option.

Temperatursensor

Sensor som mäter temperaturer med hög noggrannhet (0,2°C). Den är fabrikskalibrerad och plomberad vid leverans. Sensorn mäter kontinuerligt temperaturerna (var 50-70:e sekund) och rapporterar omedelbart när signifikanta förändringar sker. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
 
Temperatursensor
Fukt- och temperatursensor

Tålig sensor som mäter fukt ner till -40°C och temperatur med hög noggrannhet (0,2°C). Fuktsensorn tål 100% fukt, men även kondens- och vätskepåslag utan kvarvarande degradation. Långtidsstabiliteten under 12 månader är 3% RH. Den är fabrikskalibrerad och plomberad vid leverans. Sensorn mäter temperatur och fukt kontinuerligt (var 50-70:e sekund) samt rapporterar omedelbart när signifikanta förändringar sker. Manuella avläsningar och registreringar kan göras med en patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel.
 
Fuktsensor
Kompressorsensor

Patenterad sensor som mäter och övervakar kyl- och tryckluftskompressorer. Sensorn analyserar och rapporterar hur kompressorn arbetar, hur hårt den är belastad m m. Nio parametrar levereras och ger all nödvändig grunddata för att se avfrostningar, felsöka över Internet, samt göra energianalys. Sensorn larmar för skadliga avvikelser från kylanläggningens normala driftsförhållanden och gör att gradvis annalkande fel upptäcks i god tid innan kylan blir otillräcklig. Den larmar även för kompressorstopp oavsett bakomliggande orsak.
 
Kompressorsensor
Larmmottagare

Trådlös systemkomponent som kan avge larmsignal med blixtljus och slutande kontakter. Placeras vid reception, kassan eller vaktmästare. Har reläutgång som kan kopplas till en centralapparat för inbrottslarm, för systemintegrering. Den får sin larminformation trådlöst ifrån en basstation eller vanlig mottagare.
 
”Larmmottagare”
Universalsensor

Sensor som kan mäta spänning, ström, pulslängd, frekvens eller annat fysikaliskt förhållande. Denna sensor är en generisk plattform i vilken en sensorkomponent kan inkorporeras för att känna av valfritt fysikaliskt förhållande och leverera önskad information.
 
”Universalsensor”

Vill du veta mer?
>Kontakta oss!

– som vakar över ditt biomaterial