Styrenheter & basstationer

Motsatsen till mätande avkännande enheter är manövrerande påverkande enheter, styrenheter. Dessa kan trådlöst hämta in mätvärden från sensorer, göra beräkningar med regler-algoritmer och sedan trådlöst och automatiserat styra en anläggning.

Ett projekt kan ha en eller flera basstationer. De har till uppgift är att kontinuerligt ta emot mätvärden från sensorer och larma vid avvikelser.

Styrenheter

Styrenheterna använder det industriella styrsystemet RadioPLC®, som är en helt fri topologi. Styrenheter kan även byggas in i existerande utrustningar som avfuktare eller värmepumpar. Manuell styrning via handhållna radiosändare kan samverka med, påverka eller överrida automatisk styrning.
 
Styrenhet
Styrenheter, handhållna sändare

För att manuellt gå in och påverka systemet så används en liten handhållen sändare. Man kan påverka ett autonomt system eller ta över det, beroende på hur funktionen önskas. Trots att sändaren är liten och lätt så är den extremt robust och driftsäker. Den är helt tryckvattentät (IP68), tål fall från 2 meter ner i betonggolv, flyter, och är underhållsfri i två år även vid omfattande daglig användning.
 
Mottagare

Med en enkel liten mottagare kan lokala system byggas med 1-60 sensorer. Mätvärden från sensorerna lagras och kan läsas av i displayen. Larmtillstånd signaleras med blinkande rött ljus, ljud, i displayen, och med reläutgång. Larmen kan kontrolleras med ett tumhjul och kvitteras med en kvittensknapp. Mottagaren kan anslutas till en dator med USB för kunder som vill programmera en egen mätvärdes- eller larmhantering.
 
Basstation

Basstationen tar kontinuerligt emot mätvärden från upp till 60 sensorer. Den innehåller alltid en aktuell uppsättning mätvärden och har lokal generering av larm med blinkande ljus och pipljud vid avvikelser. Larm kan kvitteras lokalt av personalen med en ”Kvittens”-knapp. Larmen kan också skickas som SMS till flera telefoner. Basstationer finns för fast RJ-45-anslutning till lokalt nätverk eller Internet, alternativt trådlös 3G-anslutning till Internet med inbyggd router.
 
”TermoSense
Mobil basstation för t ex kyltransportövervakning

Basstationen har inbyggd trådlös anslutning till Internet via en 3G-router. Den inbyggda UPS:en gör att TermoSense®-anläggningen fortsätter att mäta, kommunicera och leverera larm i 2 timmar efter strömavbrott! Basstationen är inbyggd i en slagtålig damm- och vattentät låsbar låda som möjliggör att ett sensorsystem kan etableras på en ny plats på några minuter. Med en fordonsmonterad basstation kan alla slags kyl- eller värmetransporter övervakas och kvalitetssäkras i realtid under transporten, vilket är kostnadseffektivt för distribution av läkemedel, blod, organ, livsmedel, och catering.
 
”TermoSense
Repeater

Trådlös systemkomponent som kan utöka räckvidden för radiosignalerna från sensorer eller till larmmottagare. Flera repeaters kan samarbeta på bredd eller i serie.
 
”TermoSense
Antenner

Till basstationer, mottagare, repeaters och även sensorer finns en uppsättning av antennmöjligheter för att få bästa möjliga systemprestanda;
- BNC-anslutning för antenner ger extra räckvidd.
- Basstationsantenner motverkar fädning, och ger tillförlitlig signalstyrka.
- Riktade Yagi-antenner ger extrema räckvidder.
Frisikts räckvidd på upp till 5-10 kilometer kan uppnås.
 
”TermoSense

Vill du veta mer?
>Kontakta oss!

– som vakar över ditt biomaterial