System & produkter

TermoSense® trådlöst övervakningssystem

SensiNet TermoSense systemprincip

TermoSense® är ett trådlöst sensorsystem som mäter, rapporterar, larmar, styr och journalför olika typer av tillstånd; Temperatur, fukt, kylkompressortillstånd, luftkompressorer, larmtillstånd, belysning, vattennivåer, …

> Läs mer om systemet

 

Trådlösa sensorer

 • Temperatursensor
 • Fukt- och temperatursensor
 • Kompressorsensor
 • Universalsensor
 • Larmmottagare

Läs mer om trådlösa sensorer

 

Styrenheter, basstationer, m m

 • StyrenheterSensiNet TermoSense MiniBasstation
 • Styrenheter, handhållna sändare
 • Mottagare
 • Basstation
 • Mobil basstation för t. ex. kyltransportövervakning
 • Repeater
 • Antenner

Läs mer om styrenheter, basstationer, m m

– som vakar över ditt biomaterial